top of page

Jeg har alltid vært opptatt av estetikk, og det er viktig for meg når jeg komponerer bildene. 

Som menneske og fotograf er jeg er glad i å være ute i naturen og det gjenspeiles nok i mine bilder.

bottom of page